SĐT

+84 366 921 732

MAIL

sale11@digihu.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

8AM - 5PM

Đọc bài viết gần đây của chúng tôi

Cho khách hàng của bạn biết những gì bạn đang làm bằng cách viết các bài viết hữu ích liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể hiển thị bài viết blog gần đây của bạn ở đây. Để sửa đổi phần này, hãy đi đến Giao diện > Tùy chỉnh > Cài đặt trang chủ > Phần Blog.

Kho digihu

EMG511HF – ACP-4000 – IPC-7130L – TOADKK Vietnam

EMG511HF – ACP-4000 – IPC-7130L- TOADKK Vietnam Nhà cung cấp: Digihu Vietnam       100% Taiwan Origin Advantech Vietnam P/N: ACP-4000 (Generation 7) Chassis: ACP-4000MB-00CE W/ PS8-400ATX-ZE Main:  LGA 1151 UATX …