BỘ TỰ ĐỘNG HÓA GIAO DIỆN AS – IFM Vietnam – AC0017

—————————————————————

Liên Hệ Ngay : 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG: 0783.790.250

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNGpurchase1@digihu.com.vn

Mô tả

BỘ TỰ ĐỘNG HÓA GIAO DIỆN AS – IFM Vietnam – AC0017 – AC0019 – AC0020 – AC003S – Digihu Vietnam

 

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Điền Gia Hưng, Chúng tôi chuyên cung cấp các thiệt bị Tự Động Hóa bao gồm cảm biến, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, đo mức, đo lưu lượng.

 

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi  để được hỗ trợ ,tư vấn và có giá tốt nhất

 

Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ :

Email:  purchase1@digihu.com.vn

Zalo: 0783.790.250

 

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối tại Việt Nam.

 

AC0017

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC0019

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam
AC0020 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC0021 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC0022 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC0023 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC003S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC004S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC009S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC010S

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC011S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC012S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC015S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC030S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC041S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1096 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1145 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1146 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1147 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC1154

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1155 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1212 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1221 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1226 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1250 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1253 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1254 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1256 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1257 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1258 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1375 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1401 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC1402

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1403 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1404 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1411 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1412 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1421 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1422

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam
AC1423 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1424 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1433 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC1434 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2024 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC2027

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2032 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2035 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2041 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2042 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2046 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2048 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2055 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2057 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2230 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2232 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC2250

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2251 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2252 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2254 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2255 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2256 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2257 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2258 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2259 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2261 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2264 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC2266

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2267 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2310 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2315 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2316 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2317 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2386 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2388 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2396

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam
AC2398 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2402 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC2403

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2410 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2411 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2412 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2413 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2417 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2434 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2435 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2451 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2452 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2453 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC2454

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2455 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2456 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2457 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2458 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2459 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2464 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2465 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2466 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2467 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2468 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC246A

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2471 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2474 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2476 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2477 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2479 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2482 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2484 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2485 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2486 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2487 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2488 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC2489

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2490 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2516 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2517 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2518 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2519 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2520 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2521 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2616 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2617 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2618 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC2619

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2620 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2709 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2720 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2728 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2729 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2730 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2731 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2750 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2751 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2752 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC2753

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2900 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2904 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2910 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2916 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2923 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2950 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC2951 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3000 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3003 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3016 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC3017

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3200 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3201 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3202 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3203 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3204 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3210 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3216 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3217 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3218 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC3219

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3220 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3221 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3222 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3226 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3227 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3251

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam
AC3255 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3256 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3257 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3258 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC3259

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3264 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC3266 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC326A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC327A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC336A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC402S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC422S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC432S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5000 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5003 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5005 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5007 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC5010

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5011 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5014 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5015 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5031 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC505A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC505S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC506S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC507A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC507S

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC508A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC508S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC509S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5101 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC514A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC515A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5200 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5202 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5203 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5204 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5205 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5208 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC5209

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5210 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5211 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5212 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5213 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5214 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5215 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5216 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5218 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC5222

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5223 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5224 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5225 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5226 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5227 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5228 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC522A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5230 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5233 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5234 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5235 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5236 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC5243

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5245 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5246 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5249 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5250 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5251 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5253 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5270 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5271 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC5274

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5275 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5285 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5287 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC528A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5290 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5291 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5292 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5293 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5294 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC5295 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC535A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC542A

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC546A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC551A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC570A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC6000

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam
AC6001 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC6002 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC6003 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC901S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC902S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC903S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AC904S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AC0017   AC0017  

 

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG

Địa chỉ: 178/16/12 Đường số 6, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM

VPDD: 89/2A đường số 8, Phường 11, quận Gò Vấp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “BỘ TỰ ĐỘNG HÓA GIAO DIỆN AS – IFM Vietnam – AC0017”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *