Cảm biến Áp suất IFM Vietnam – E30000

—————————————————————

Liên Hệ Ngay : 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG: 0783.790.250

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNGpurchase1@digihu.com.vn

Mô tả

Cảm biến Áp suất IFM Vietnam – E30000 – E30002 – E30111 – E30467 – Digihu Vietnam

 

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Điền Gia Hưng, Chúng tôi chuyên cung cấp các thiệt bị Tự Động Hóa bao gồm cảm biến, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, đo mức, đo lưu lượng.

 

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ ,tư vấn và có giá tốt nhất

 

Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ :

Email:  purchase1@digihu.com.vn

Zalo: 0783.790.250

 

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam.

 

E30000 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30002 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E30003

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E30006 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30009 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30010 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30013 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30016 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30017 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30018 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30019 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30024 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E30025

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E30038 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30043 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30044 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30047 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30049 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30050 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30053 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30054 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30055 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30056 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30057 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30058 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E30059

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E30060 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30062 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30063 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30064 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30065 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30070 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30072 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30073 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30075 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30076 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E30077

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E30078 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30079 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30091 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30094 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30096 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30107 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30108 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30111 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30112 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30115 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30116 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30122 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E30123

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E30124 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30128 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30129 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30130 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30131 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30132 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30133 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30135 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30136 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30137 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30139 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E30140

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E30141 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30142 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30143 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30144 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30145 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30146 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30147 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30148 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30149 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30150 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E30151

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E30152 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30153 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30155 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30156 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30157 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30390 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30391 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30393 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30397 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30398 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30399 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E30400

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E30401 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30402 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30403 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30405 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30406 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30407 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30418 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30419 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30420 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30421 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30422 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30424 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E30425

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E30427 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30429 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30430 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30432 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30435 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30436 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30437 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30438 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30442 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30443 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30444 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30446 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E30447

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E30448 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30449 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30450 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30451 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30452 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30459 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30460 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30461 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30462 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30463 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30464 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30467 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30468 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E30469

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E30471 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30472 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30473 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30474 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30475 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30482 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30483 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30491 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E30492

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

AL4242 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30494 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30495 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30497 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30498 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30500 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30501 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30503 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30507 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30508 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E30514 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E30515

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

AL4243 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AL4302 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AL4303 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AL4322 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AL4323 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AL4332 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AL4333 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
AL4342 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

AL4343

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

CP9050 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33201 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33202 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33208 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33209 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33211 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33212 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33213 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33221 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33222 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33228 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33229 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E33242

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E33243 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33250 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33252 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33297 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33298 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33302 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33304 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33308 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33309 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33340 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

43341

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E33349 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33350 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33401 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33402 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33403 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33405 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33407 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33430 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33431 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33433 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33434 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33601 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E33602

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E33612 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33622 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33627 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33701 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33702 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33711 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33712 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33713 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33721 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33722 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33731 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33732 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33901 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E33910 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1151 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E35010

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E35020 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E35030 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E35050 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E35060 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E35061 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E35062 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E35063 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E35065 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E35066 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E35067 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E35068 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E35110 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR3121 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E35210 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E35220 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E37210

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E37211 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37220 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37221 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37230 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37250 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37340 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37350 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37411 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37421 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37430 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37431 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

40

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E37511 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37521 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37600 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37603 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37610 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37613 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37620 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37623 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37630 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37640 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37643 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37650 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E37663

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E37700 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37710 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37720 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37810 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37820 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37830 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37850 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37910 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37920 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37930 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E37950 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E38395 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E38425 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

$505

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E38515 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E38795 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E38825 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E38826 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI6004 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI6005 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI6006 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI604A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3D103 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3D200 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E3D201

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E3D300 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3D301 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3D302 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3D303 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3D304 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3D305 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3D306 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3D307 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3D352 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E3D353

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E3D354 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M100 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M101 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M102 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M103 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M120 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M121 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M122 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E3M123

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E3M124 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M131 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M132 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M133 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M140 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M141 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M142 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M151 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M152 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

E3M153

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

E3M154 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M159 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M160 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M161 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M171 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3M172 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI605A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DN4217 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3X101 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
E3X102 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG

Địa chỉ: 178/16/12 Đường số 6, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM

VPDD: 89/2A đường số 8, Phường 11, quận Gò Vấp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cảm biến Áp suất IFM Vietnam – E30000”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *