Schneider Electric – Schneider Vietnam – ZB4 BC180

—————————————————————

Liên Hệ Ngay : 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG: 0783.790.250

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNGpurchase1@digihu.com.vn

Mô tả

Schneider Electric – Schneider Vietnam – ZB4 BC180 – NSX100HMA – VW3A8306R10 – Digihu Vietnam

 

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Điền Gia Hưng, Chúng tôi chuyên cung cấp các thiệt bị Tự Động Hóa bao gồm cảm biến, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, đo mức, đo lưu lượng…

 

Phục vụ trong các ngành công nghiệp nặng ,công nghiệp thực phẩm ,công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng….

 

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn , hỗ trợ và giá tốt nhất.

 

Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ :

Email:  purchase1@digihu.com.vn

Zalo: 0783.790.250

 

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối tại Việt Nam.

 15 A AC-7B; 40 A AC-7A 16 A AC-7A; 6 A AC-7B 20 A AC-7B; 63 A AC-7A 25 A AC-7A; 8.5 A AC-7B

ZB4 BC180, ZB4 BC280, ZB4 BC380, ZB4 BC480, ZB4 BC580, ZB4 BC680, ZB4 BC780, ZB4 BC980.  ZB4 BC28001, ZB4 BC28021, ZB4 BC18023, ZB4 BC48021, ZB4 BC38023, XB4 BP21, ZB4 BZ101, ZB4 BP2, XB4 BP31, ZB4 BZ101 .

ZB4 BP3, XB4 BP51, ZB4 BZ101, ZB4 BP5, XB4 BP61 , ZB4 BZ101, ZB4 BP6, XB4 BP42, ZB4 BZ102. ZB4 BP4, ZB4 BP18, ZB4 BP38, ZB4 BP48, ZB4 BP58, ZB4 BP68, ZB4 BP1, ZB4 BP2, ZB4 BP3, ZB4 BP4, ZB4 BP5, ZB4 BP6 0.031  .

ZB4 BP1S, ZB4 BP2S, ZB4 BP3S, ZB4 BP4S, ZB4 BP5S, ZB4 BP6S, ZB4 BP183, ZB4 BP383. ZB4 BP483, ZB4 BP583, ZB4 BP683, XB4 BL73415, ZB4 BA7120, ZB4 BA7121 , ZB4 BA7340, ZB4 BA7341, ZB4 BA79, ZB4 BL7340, ZB4 BL7341 .

XB4 BW73731B5, XB4 BW73731G5, XB4 BW73731M5, ZB4 BW7A1720, ZB4 BW7A1721, ZB4 BW7A3740.  ZB4 BW7A3741, ZB4 BW7A1724, ZB4 BW7A1715, ZB4 BW7A9, ZB4 BW7L3740, ZB4 BW7L3741, XB4 BA731327, XB4 BA711237 .

ZB4 BA73132, ZB4 BA73133, ZB4 BA73134, ZB4 BA73135, ZB4 BA71115, ZB4 BA71123, ZB4 BA71124.  ZB4 BA72124, Schneider Vietnam ZB4 BA791, ZB4 BA79, ZB4 BW7A9, ZB4 BA791, ZBA 71, ZBA 7131, ZBA 7134, ZBA 7138 .

ZBA 72, ZBA 7232, ZBA 7233, ZBA 7235, ZBA 7237, ZBA 73, ZBA 7331, ZBA 7333, ZBA 7335, ZBA 7336. ZBA 74, ZBA 7432, ZBA 75, ZBA 76, ZBA 708, ZBA 709, ZBA 710, XB4 BT845, ZB4 BZ105 ZB4 BT84, XB4 BS8445, ZB4 BZ105 ZB4 BS844 

XB4 BS8444, ZB4 BZ104 ZB4 BS844, XB4 BS84441, ZB4 BZ141 ZB4 BS844, XB4 BS9445, ZB4 BZ105 ZB4 BS944, ZB4 BT844, ZB4 BT84. ZB4 BX84, ZB4 BS834, ZB4 BS844, ZB4 BS864, ZB4 BS934, ZB4 BS944, ZB4 BS964, ZB5 AC180 .

ZB5 AC280, ZB5 AC380, ZB5 AC480, ZB5 AC580, ZB5 AC680, ZB5 AC780, ZB5 AC980 XB5 AP21 (ZB5 AZ101 + ZB5 AP2), XB5 AP31 (ZB5 AZ101 + ZB5 AP3)  .

XB5 AP51 (ZB5 AZ101 + ZB5 AP5) XB5 AP61 (ZB5 AZ101 + ZB5 AP6) XB5 AP42 (ZB5 AZ102 + ZB5 AP4) ZB5 AP18, ZB5 AP38

ZB5 AP48 , ZB5 AP58, ZB5 AP68, ZB5 AP1 ZB5 AP2 ZB5 AP3, ZB5 AP4  ,ZB5 AP5  ,ZB5 AP6  ,ZB5 AP1S  ,ZB5 AP2S  ,ZB5 AP3S.   ZB5 AP4S, ZB5 AP5S, ZB5 AP6S, ZB5 AP183, ZB5 AP383, ZB5 AP483  ,ZB5 AP583  ,ZB5 AP683  .

XB5 AL73415, ZB5 AA7120, ZB5 AA7121, ZB5 AA7340, ZB5 AA7341, ZB5 AA79, ZB5 AL7340, ZB5 AL7341 XB5 AW73731B5, XB5 AW73731G5. XB5 AW73731M5 ZB5 AW7A3740, ZB5 AW7A3741, ZB5 AW7A1724, ZB5 AW7A1715, ZB5 AW7A9,

ZB5 AW7L3740, ZB5 AW7L3741 ZB5 AA73132, ZB5 AA73133 , ZB5 AA73134 , ZB5 AA73135 , ZB5 AA71115 , ZB5 AA71123    ZB5 AA71124 . ZB5 AA72124     ZB5 AA791 ZBA 71 ZBA 7131 ZBA 7134 ZBA 7138, ZBA 72  ,BA 7232,  ZBA 7233 

ZBA 7235 , ZBA 7237  ,ZBA 73 ZBA 7331 , ZBA 7333 , ZBA 7335 , ZBA 7336

 ZBA 74 ZBA 7432, ZBA 75 ZBA 76 ZB5 AT844, ZB5 AT84, ZB5 AX84, ZB5 AS834, ZB5 AS844, ZB5 AS934, ZB5 AS944, ZB5 AS964. ZB5 AS944D ZB5 AD2, ZB5 AD4, ZB5 AD3, ZB5 AD5, ZB5 AD7, ZB5 AD8, ZB5 AG2, ZB5 AG02, ZB5 AG4 .

ZB5 AG6, ZB5 AG0, ZB5 AG3, ZB5 AG5, ZB5 AG9, ZB5 AG09, ZB5 AG1 ZBG 455P, ZBG 421EP, ZBG 458AP, ZBG 520EP, ZBG 3131AP XB7NA11.  XB7NA21, XB7NA31, XB7NA81, XB7NA15, XB7NA25, XB7NA35, XB7NA45, XB7NA65 .

XB7NA85, XB7NA42, XB7NA23, XB7NA33, XB7NA44

 XB7NL42, XB7NL45, XB7NL44, XB7NH21, XB7NH31, XB7NH25, XB7NH35, XB7NH81, XB7NA3131, XB7NA3136, XB7NA3142, XB7NA3133.  XB7NA11343, XB7NA11341, XB7NA21343, XB7NA21341, XB7NA4232, XB7NA4234.

XB7NA4233  . XB7NA2233, XB7NA3331, XB7NA3336, XB7NA3342, XB7NA3333, XB7NA4532, XB7NA4534, XB7NA15343, XB7NA15341.  XB7NA2533, XB7NA25343, XB7NA25341, XB7NA4533, XB7NL4233, XB7NL4232, XB7NL4234, XB7NL2233,.

XB7NL4533, XB7NL4532, XB7NL4534, XB7NL2533, XB7NW33B1 XB7NW33G1 XB7NW33M1, XB7NW34B1 XB7NW34G1 XB7NW34M1. XB7NW34B2 XB7NW34G2 XB7NW34M2, XB7NW35B1 XB7NW35G1 XB7NW35M1, XB7NW36B1 .

XB7NW36G1 XB7NW36M1, XB7NW37B1 XB7NW37G1 XB7NW37M1, Schneider Vietnam XB7NW38B1 XB7NW38G1 XB7NW38M1.  XB7NJ03B1 XB7NJ03G1 XB7NJ03M1

 XB7NJ04B1 XB7NJ04G1 XB7NJ04M1, XB7NJ04B2 XB7NJ04G2 XB7NJ04M2, XB7NJ05B1 XB7NJ05G1 XB7NJ05M1.  XB7NJ06B1 XB7NJ06G1 XB7NJ06M1, XB7NJ07B1 XB7NJ07G1 XB7NJ07M1, XB7NJ08B1 XB7NJ08G1 XB7NJ08M1.

XB7NW3361, XB7NW3461, , XB7NW3561, XB7NW3661, XB7NW3761, XB7NW3861. XB7NJ0361, XB7NJ0461, , XB7NJ0561, XB7NJ0661, XB7NJ0761, XB7NJ0861, XB7EV03GP XB7EV03MP, XB7EV04GP XB7EV04MP

XB7EV05GP XB7EV05MP, XB7EV06GP XB7EV06MP, XB7EV07GP XB7EV07MP, XB7EV08GP XB7EV08MP, XB7EV73P XB7EV730P. XB7EV74P XB7EV740P, XB7EV75P XB7EV750P, XB7EV76P XB7EV760P, XB7EV77P XB7EV770P.

XB7EV78P XB7EV780P, XB7EV63P, , XB7EV64P, , XB7EV65P, , XB7EV66P, , XB7EV67P, XB7EV68P, XB7NS8442, , XB7NS8445,  XB7NS8444.  XB7NT842, , XB7NT845, XB7NT844, XB7NS9444, , XB7NS9445, ZBY9101, ZBY9160, ZBY9360.

ZBY9260, ZBY9460, ZBY9660, , ZBY8101, ZBY8160, ZBY8360, ZBY8260, ZBY8460, ZBY8660, ZBY2115, ZBY2308, ZBY2305, ZBY2316, ZBY2321.  ZBY2310, ZBY2312, ZBY2311, ZBY2326, ZBY2323, ZBY2306, ZBY2309, ZBY2303, ZBY2304.

ZBY2307, ZBY2146, ZBY2147, ZBY2178

ZB7EV01, , ZB7EV03, ZB7EV04, ZB7EV05, ZB7EV06, ZB7EV07, ZB7EV08, LUTM10BL, LUTM20BL, Reference, LUCBT1BL, LUCDT1BL. LUCMT1BL, Reference, , LUTC0301, LUTC0501, LUTC1001, LUTC2001, LUTC4001, LUTC8001. GV3L40, GV3L50, GV3L65, GV4L80,

 NSX100HMA, NSX160HMA, NSX160HMA, NSX250HMA, NSX250HMA , NSX400HMA, NSX400HMA, NSX630HMA, NSX630HMA, NSX630HMA,

LC1D50A, LC1D50A, LC1D65A, LC1D80, LC1D95, LC1D115, LC1D150, LC1F185, LC1F225, LC1F265, LC1F330, LC1F400. LC1F400, LC1F500, 3 x LUTC0501, 3 x LUTC1001, 3 x LUTC1001, 3 x LUTC1001, 3 x LUTC1001, 3 x LUTC2001.

3 x LUTC2001, 3 x LUTC2001, 3 x LUTC4001, 3 x LUTC4001, 3 x LUTC4001, 3 x LUTC4001, 3 x LUTC4001, 3 x LUTC8001, GSpF, GSpJ, GSpJ, GSpJ, GSpJ, GSpL, GSpL, GSpN, GSpN, GSpQQ, GSpQQ, GS2S, GS2S, GS2S, GS2S

LC1D40A LUTM + LUCp 3 x LUTC0501, LC1D50A LUTM + LUCp 3 x LUTC1001, LC1D80 LUTM + LUCp 3 x LUTC1001.  LC1D80 LUTM + LUCp 3 x LUTC1001, LC1D95 LUTM + LUCp 3 x LUTC1001, LC1D115 LUTM + LUCp 3 x LUTC2001.

LC1D150 LUTM + LUCp 3 x LUTC2001, LC1F185 LUTM + LUCp 3 x LUTC2001, LC1F225 LUTM + LUCp 3 x LUTC4001, LC1F265 LUTM + LUCp 3 x LUTC4001.  LC1F330 LUTM + LUCp 3 x LUTC4001, LC1F400 LUTM + LUCp 3 x LUTC4001.

LC1F400 LUTM + LUCp 3 x LUTC4001, LC1F500 LUTM + LUCp 3 x LUTC8001, LC1F630 LUTM + LUCp 3 x LUTC8001,

LTMR08MBD, LTMR08MFM, LTMR27MBD, LTMR27MFM, LTMR100MBD, LTMR100MFM, LTMR08CBD, LTMR08CFM, LTMR27CBD. LTMR27CFM, LTMR100CBD, LTMR100CFM, LTMR08DBD, LTMR08DFM, LTMR27DBD, LTMR27DFM.

LTMR100DBD, LTMR100DFM, LTMR08PBD, LTMR08PFM, LTMR27PBD, LTMR27PFM, LTMR100PBD, LTMR100PFM, LTMEV40BD, LTMEV40FM .  LTMCU,  LTMCUF,  LTM9KCU, XBTN410, LTM9CU10, LTM9CU30, XBTZ938, LTMCC004 (1).

LTM9CEXP03, LTM9CEXP10, LTM9TCS, , LTM9TCT (2), LT6CT1001, LT6CT2001, LT6CT4001, LT6CT8001,

      50438, 50439, 50440, 50441, 50442, VW3A8306R03, VW3A8306R10, VW3A8306R30, VW3A8306TF03, VW3A8306TF10, VW3A8306R, RM4 – RM84 -RM17 – RM35 – REG

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG

Địa chỉ: 178/16/12 Đường số 6, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM

VPDD: 89/2A đường số 8, Phường 11, quận Gò Vấp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Schneider Electric – Schneider Vietnam – ZB4 BC180”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *