Mô đun đánh giá tín hiệu IFM Vietnam – Bộ điều khiển lập trình IFM Vietnam – CR0303

—————————————————————

Liên Hệ Ngay : 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG: 0783.790.250

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNGpurchase1@digihu.com.vn

Mô tả

Mô đun đánh giá tín hiệu IFM Vietnam – Bộ điều khiển lập trình IFM Vietnam – CR0303 – DA102S – Digihu Vietnam

 

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Điền Gia Hưng, Chúng tôi chuyên cung cấp các thiệt bị Tự Động Hóa bao gồm cảm biến, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, đo mức, đo lưu lượng.

 

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi  để được hỗ trợ ,tư vấn và có giá tốt nhất

 

Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ :

Email:  purchase1@digihu.com.vn

Zalo: 0783.790.250

 

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam.

 

CP9030

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CP9031 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CP9040 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CP9041 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0020 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0032 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0033 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0133 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0200 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0232 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0233 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0234

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam
CR0235 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0301 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0302 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0303 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0401 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0403 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0411 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0421 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0431 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0451 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0452 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR0505 IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

CR1074 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1075 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1076 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1077 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1080 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1081 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1082 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1083 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1084 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

CR1085

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1087 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1150 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1152 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1200 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1201 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1202 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1203 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1300 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR1301 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2011 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2012 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2013

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam
CR2014 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2016 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2031 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2032 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2033 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2040 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2041 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2042 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2050 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2051 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2052 IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

CR2101 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2102 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2500 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2512 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2513 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2520 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2530 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR2532 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR3001 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

CR3002

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR3003 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR3004 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR3008 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR3020 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR3120 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR3130 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR3131 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR3146 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR3158 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR7021 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR7032 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR710S

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam
CR711S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR7132 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR7201 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR720S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR721S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR7506 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR9201 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR9202 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR9204 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR9205 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR9216 IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

CR9218 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR9219 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR9221 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR9222 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR9223 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR9224 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR9225 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR9226 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CR9227 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

CS0015

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CZ0100 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CZ0101 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CZ0102 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CZ0103 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CZ0104 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CZ0106 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CZ0107 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CZ0108 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CZ0110 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CZ0111 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CZ0112

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam
CZ0113 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
CZ0114 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DA102S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DD0203 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DD0296 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DD110S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DD111S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DD2503 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DD2505 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DF1100 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DF1208 IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

DF1210 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DF1212 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DF1214 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DF1216 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DF1220 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DF2101 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DF2208 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DF2210 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

DF2212

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DF2214 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DF2216 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DF2220 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DF2524 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DF3100 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DF3110 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DF3200 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DF3210 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI0101 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI0104

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam
DI0105 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI103A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI5020 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI5021 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI5022 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI5023 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI5024 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI5026 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI5027 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI5028 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI5029 IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

DI5030 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI5031 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI5032 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI5033 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI5034 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI520A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI521A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI522A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI523A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

DI524A

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI6001 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DI602A IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DL0201 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DL0203 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DL2503 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DN0210 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DN0220 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DN1020 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DN1022 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DN1030 IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

DN1031 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DN1042 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DN4011 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DN4012 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DN4013 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DN4014 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DN4032 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DN4033 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DN4034 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

DN4234

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DP1213 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DP1222 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DP1223 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DP2122 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DP2200 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DP2302 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DR2503 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DR2505 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DS2503

IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam
DS2505 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DSU100 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTA100 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTA101 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTA200 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTA201 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTA300 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTA301 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTA310 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTC510 IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

DTC600 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE100 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE101 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE102 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE103 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE104 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE601 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE602 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE604 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE605 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE801 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

DTE802

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE804 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE805 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE830 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE835 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE901 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE902 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE904 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE905 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE911 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE912 IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

DTE914 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE930 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE961 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE962 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTE964 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTI410 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTI411 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

DTI420

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTI421 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTI424 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTI425 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTI430 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTI431 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTI434 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTI435 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTI513 IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

DTI515 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTI516 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTI600 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTM424 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTM425 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTM426 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTM427 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTM428 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

DTM434

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTM435 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTM436 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DTM437 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DU110S IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DV1000 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DV1001 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DV1002 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DV1003 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DV1004 IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

DV1500 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DV1510 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DV1520 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DV1530 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DV2120 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DV2121 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DV2130 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DV2131 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DV2500 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DV2510 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

DV2520

IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DV2530 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DW2503 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DX2021 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DX2022 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DX2023 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DX2031 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DX2032 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DX2033 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DX2041 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DX2042 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DX2043 IFM Vietnam

DIGIHU Viet Nam

DX2045 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DX2051 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DX2052 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DX2053 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam
DX2055 IFM Vietnam DIGIHU Viet Nam

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG

Địa chỉ: 178/16/12 Đường số 6, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM

VPDD: 89/2A đường số 8, Phường 11, quận Gò Vấp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mô đun đánh giá tín hiệu IFM Vietnam – Bộ điều khiển lập trình IFM Vietnam – CR0303”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *